Prof. Dr. Mehmet KAYA' nın Bilimsel Yayınları

YRD. DOÇ. DR. MEHMET KAYA' NIN DOÇENT OLMADAN ÖNCEKİ YURT İÇİ YAYINLARI

1. YAZICI,Y., BÜYÜKTOSUN, B., KAYA,M. : Kolesistokolik Fistüller ve Safra taşı ileusları (iki olgu nedeniyle)-(Cholecystocolic fistul and Gallstone İleus). GATA Bülteni 22: 587-590 1980

2. YAZICI,Y., TATKAN,Y., ÖĞÜN,D., KAYA,M., KÖPRÜLÜ,Ç. : Hiperparatiroidizm (Bir olgu nedeniyle) (La Hyperparathyroidisme) GATA Bülteni 22: 22:1051-1068, 1980

3. KAYA,M., YAZICI,Y., : 60 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastaneleri (60 Bed Mobile Army Surgical Hospital) GATA Matbaası Ankara,1981

4. KAYA,M. : Ankara Yenikent bucağına bağlı, Yenikayı Yetiştirme Yurdu ile aynı bucağa bağlı, Gökler köyü ilk okulu erkek öğrencileri arasındaki sistematik bulguların fizik muayeneleri ile kıyaslanması üzerine yapılan araştırma (A Research of Examine) Anadolu Tıp Dergisi 3 : 62-68 Eskişehir, 1981

5. KAYA,M. : Spor Fizyolojisi (Physyology of Sport) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. Ankara Numune Hastanesi Bülteni (Ayrı Baskı) 21(1) : 83-87, Mis Matbaası Ankara, 1981

6. YAZICI,Y., TATKAN,Y., KAYA,M. : Diafrağma Fıtıkları (18 Diafrağma olgusunun Değerlendirilmesi)-(An Analysed 18 cases of Diaphragmatic Hernias) GATA Bülteni 23 : 269-277,1981

7. YAZICI,Y., TATKAN,Y., KAYA,M. : 800 Mide Ameliyatından sonra görülen stoma Darlıklarının Tedavisinde prensipler (31 olgu üzerinde Bir araştırma)-(Pricipes du Traitement des Obstructions stomales survenues Apres Les 800 Interventions Gastriques) (Une resherche sur 31 cas. ) GATA Bülteni 23 : 498-509 1981

8. TARTAN,A., TATKAN,Y., YAZICI,Y., KAYA.M., NARBAY,R.D. : Karnın Ateşli Silah Yaralanmalarında Cerrahi Tedavi (47 vakanın analizi)-(Surgical Managment of Abdominal Missile Wounds: Analysis of 47 Cases) GATA Bülteni 23 : 245-258.1981

9. TARTAN,A., TATKAN,Y., YAZICI.Y. : Safra Peritoniti (5 olgunun Klinik Analizi) (bile peritonitis) (Clinical Analysis of five cases) GATA Bülteni 23 : 717-725, 1981

10. KAYA,M., TATKAN,Y., YAZICI,Y. : Aberrant Pankreas (Aksesuvar Parkreas-Heterotopik Pankreas) bir oldu nedeniy ile (Accessory-Heteropic Parcreatic Tissue). Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi Bülteni (Ayrı Baskı) 22(4) : 381-384, Ankara, 1982

11. KAYA,M., DEVECİOĞLU,S., TATKAN,Y. : Hemorojik Şokta Kortizon (Deneysel Çalışma) (In the Hemorragic Shock, Effects of Kortisol) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Ankara Numune Hastanesi Bülteni (Ayrı Baskı) 24(2) : 185-190, Ankara, 1983

12. KAYA,M., DEVECİOĞLU, S., TATKAN, Y., SAVAŞAN,M.K., TARTAN,A., TUFAN,T., ŞEN.D. : Ekstrahepatik Safra Yolları Kanserleri ve Tedavileri (Cancers of Extrahepatic bile Tract and Treatments) türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Ayrı Baskı) 40(3) : 1-14 Nuriş Basım ve Ciltevi, Ankara, 1983

13. KAYA,M., TATKAN,Y., TARTAN,A., TUFAN,T., ŞEN,D., AKDENİZ,A. : Karaciğer Dışı Safra Yolları Benign Striktürleri (Extrahepatic Bile Tract Stricturs). Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi (Ayrı Baskı) 40(3) : 1-7. Nuriş Basımevi ve Ciltevi, Ankara, 1983

14. KAYA,M., YAZICI,Y., TATKAN,Y. : Postoperatif Alkalen Reflü Gastritis Sendromu (Postoperative Alkalen Reflux: Gastritis Sendrom). TÜBİTAK-Doğa Bilim Dergisi-Tıp Seri C.7(3) : 253-255, Ankara, 1983

15. KAYA,M., TARTAN,A., TUFAN,T., ŞEN,D., AKDENİZ,A : Peptik Ülser ve Hormonlar (Peptic Ulcer and Hormons Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 40(3) : 1-11, Nuriş Basım ve Ciltevi, Ankara, 1983

16. KAYA,M., TARTAN,A., AKDENİZ,A. : Duodenum Ülseri Kanamaları ve Tedavileri. Ankara Hastanesi Dergisi 18(3) : 323-335, Ankara, 1983

17. KAYA,M., TATKAN,Y., ŞEN,D., TUFAN,T. : Peptik Ülser Etyopatogenezinde Karaciğer Sirozunun Yeri (Effect of Cirrhosis of the liver on the Etiopathogenesis of peptic ulcer). Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5(1-2) : 101-108, Sivas 1983

18. TARTAN,A., KAYA,M., TUFAN,T., TATKAN,Y., ŞEN,D., DEVECİOĞLU,S. : Familyal Mediterranean Fever (üç olgu nedeni ile) Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, Ayrı Baskı XI(3) 1-7, 1983

19. TATKAN,Y., KAYA,M., TUNA,A., TARTAN,A. Paratiroidlerin İnvivo Boyanmaları. Ankara Numune Hastanesi Bülteni 23(4) : 385-292, 1983

20. TARTAN,A., KAYA,M., TUFAN,T., ŞEN,D., AKDENİZ,A. : Karaciğer Apseleri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi XL(3) 1-9, 1983

21. TARTAN,A., KAYA,M., TATKAN,Y., TUFAN,T., ŞEN,D., AKDENİZ,A. : Boyun Fibromatozisi (Bir oldu nedeni ile) Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, XL(3) : 1-5, 1983

22. TATKAN,Y., KAYA,M., AKDENİZ,A., YÜKSEL,A., YAZICIY. : İnce Bağırsağın Malign Tümörleri. Ankara Numune Hastanesi Bülteni : 23(3) : 307-314, 1983

23. YAZICI Y., TAKAN,Y., KAYA,M., ÖĞÜN,D., UZGÖREN,E., ŞAVAŞAN,M. : Nadir Görülen Ekstrarenal Lokalizasyonlu Wilms Tümörleri (Nefroblastoma) (Bir olgu nedeniyle) (Tumeurs de Wilms aux Localisations Ekstra renales (a propos d’un cas) GATA Bülteni 25-209-215, 1983

24. YAZICI,Y., TATKAN,Y., KAYA.M. : Tiroid Kanserlerinde Cerrahi Tedavi (38 Tiroid Kanseri Olgusunun Değerlendirilmesi) (Surgical Treatment for Thyroid Cancer) GATA Bülteni 23:315-324, 1983

25. TATKAN,Y., TARTAN,A., YAZICI,Y., KAYA,M., BAŞARIR,H., BÜLBÜL,M. : Kortikosteroidlerin Septik Şoktaki Etkileri Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, XL(3) : 279-296, 1983

26. TARTAN,A., TATKAN,Y., TUFAN,T., ŞEN,D., KAYA,M., AKDENİZ.A., Postoperatif Safra Yolları Striktürleri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, XL(3) : 1-7, 1983

27. TARTAN,A., TATKAN,Y., TUFAN,T., ŞEN,D., KAYA,M., AKDENİZ.A., YÜKSEL,A., BÜLBÜL,M. : İntra-Abdominal Abseler (150 olgunun Klinik Analizi) Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, XL(3) : 1-16, 1983

28. KAYA,M., TATKAN,Y., YÜKSEL,A., AKDENİZ,A. : Tromboflebitler (Thrombophlebitisi). D,r,m Aylık Tıp Gazetesi 61(3-4) : 91-98, İstanbul, 1986

29. KAYA,M., YAZICI,Y., TATKAN,Y., DEVECİOĞLU,S. : Karsinoid Tümörler ve Karsinoid Sendromlar (Carcinoid Tumors an Carcinoid Syndroms). Dirim Aylık Tıp Gazetesi 61(1-2) : 49-56 İstanbul, 1986

30. KAYA,M. : Diafragmatik fıtıklar (Diaphragmatic Hernias). Dirim Aylık Tıp Gazetesi 61(1-2) : 57-60, İstanbul, 1986

31. KAYA,M., TATKAN,Y., YÜKSEL,A. : Karaciğer Abseleri (Abscess of the liver). Dirim Aylık Tıp Gazetesi 61 (9-10) : 262-269. İstanbul, 1986

32. KAYA,M., TATKAN,Y., DEVECİOĞLU,S. : Kardiopulmoner Resüsitasyon (Cardiopulmonary resuscitation). Dirim Aylık Tıp Gazetesi 61(5-6) : 155-163, İstanbul, 1986

33. KAYA,M., SAVAŞAN M.K., TATKAN,Y. : Akciğer Embolizmi (embolism of lung). Dirim Aylık Tıp Gazetesi 61 (5-6) : 139-144, İstanbul, 1986

34. DEVECİOĞLU,S., KAYA,M., TATKAN,Y., SAVAŞAN,K. : Kolorektal Polipozisler Dirim Aylık Tıp Gazetesi, 61(5-) : 145-154, 1986

YRD. DOÇ. DR. MEHMET KAYA' NIN DOÇENT OLMADAN ÖNCEKİ YURT DIŞI YAYINLARI

1. TATKAN,Y., TARTAN,A., KAYA,M., YAZICI,Y. : Traitement Chirurgical Des Obstructions Mecaniques Des Voies Biliaires (Surgical Treatment of the Biliary Tracts Obstructions. Archives De L’union Medicale Balkanique XXII(6) : 895,1984

2. KAYA,M., RAJU,S., GROGAN,J. : Streptozotocin(Zanasor) Administration to Induce Diabetes Mellitus Dogs. Clinical Research 34 (1) Ç 220A, New Orleans-USA, 1986

3. KAYA,M., GROGAN,J., RAJU,S. : Experimental Venous Valve Transplantation In The Dog. Utilizing Glutaraldehyde Preserved Autografts and Allografts. Submitted to Transplantation. 1987

4. KAYA,M., GROGAN,J., TEW,W., RAJU,S. : Technical Improvements In Experimental Segmental Pantreatic Transplantation. Submitted to Transplantation. 1987
Okunma Sayısı: 5677   |   Güncelleme Tarihi: 20.03.2015    Sayfayı Yazdır

  ULAŞIM
Prof. Dr. Mehmet KAYA
  360.Cadde (8.Cad) No:2 Demetevler ANKARA
Prof. Dr. Mehmet KAYA’ nın Diğer Siteleri:
www.mehmetkaya.net | www.temeldusunceler.com | www.elbistanafsin.com
  • Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2015 - 2021

Profesyonel Web Tasarım